Ziekte van Peyronie

Bij de ziekte van Peyronie (of induratio penis plastica) ontstaat bindweefsel in de penis, waardoor deze verticaal of horizontaal kromtrekt gedurende de erectie. De ziekte, vernoemd naar de Franse arts François Gigot de Le Peyronie, is verwant aan de ziekte van Dupuytren. Ongeveer 15-20 procent van de patiënten die lijden aan Peyronie heeft ook de ziekte van Dupuytren.

Peyronie kan snel verschijnen, terwijl de ontwikkeling van Dupuytren tot kromstand meestal meer dan 5 – 10 jaar is. Het lijkt ook dat zelfgenezing, dat wil zeggen spontane genezing zonder behandeling, vaker voorkomt voor Peyronie dan voor Dupuytren of Ledderhose (hoewel zelfherstellende gevallen mogelijk geen Peyronie-patiënten waren).

Behandelmogelijkheden voor Peyronie zijn slechts gedeeltelijk vergelijkbaar met die van Dupuytren. Shockwave en ultrasone behandeling lijken sommige Peyronie-patiënten te helpen; dit zijn behandelingen die niet of in mindere mate worden toegepast bij de behandeling van Dupuytren of Ledderhose.
De effectiviteit van de behandeling met collagonese-injecties en bestraling (radiotherapie) wordt internationaal onderzocht.

Als chirurgische ingreep wordt de zogenaamde Nesbit-operatie gebruikt om de ziekte van Peyronie te behandelen. Het verkort de niet-aangedane zijde van de penis, waardoor een rechte penis wordt verkregen. Dit heeft echter invloed op de lengte van de penis.

Op de website van de internationale Dupuytren-vereniging vindt u links naar onderzoek op het gebied van Peyronie.