Veelgestelde vragen

Doorverwijzing en moment van behandeling

Bij mij is de ziekte van Dupuytren gediagnosticeerd. Mijn huisarts geeft aan dat er geen behandeling nodig of mogelijk is zo lang de vingers niet krom staan. Klopt dat?

Wat uw huisarts heeft geadviseerd, is in de meeste gevallen correct. Over het algemeen wordt de behandeling gestart als de “table top test” positief is: dit betekent dat je de hand niet meer plat op tafel kan leggen.
Meestal is afwachten de juiste keuze, maar het kan ook te laat zijn waardoor herstel langer duurt. Als u twijfelt, laat dan de hand beoordelen door een handchirurg en bespreek samen de voors en tegens van verschillende behandelopties.

Bij welke kromstand zou een huisarts moeten doorverwijzen?

De richtlijn is om door te verwijzen bij een kromstand van 30 graden. Maar eigenlijk is dat te laat. Elke kromstand is reden om door te verwijzen.

Is een doorverwijzing door de huisarts nodig als er alleen sprake is van knobbels en/of strengen in de handpalm en nog geen kromstand?
Verwijzing is in het beginstadium, als er nog geen kromstanden zijn, niet nodig. Als de hand niet meer vlak op de tafel geplaatst kan worden, is verwijzing aangewezen.

Wat is er bekend over de behandeling in de beginfase van de ziekte?

Er zijn behandelaars die patiënten opereren als zij alleen knobbels en/of strengen in de handpalm hebben, bijvoorbeeld als de patiënt veel klachten ervaart bij fietsen, autorijden of het beoefenen van sport. De behandeling is in die fase relatief makkelijk en het herstel verloopt over het algemeen eenvoudig. Dus op het eerste gezicht lijkt dit een goede optie. Echter: onderzoek heeft aangetoond dat vroeg opereren meer recidieven geeft (dus meer terugkeer van de ziekte). Daarom zijn de meeste behandelaars afwachtender. Hier is meer onderzoek nodig.

Klachten verminderen

Wat kan ik doen om klachten van de pijnlijke knobbels te verminderen?

Vaak helpt het dragen van wielrenhandschoenen bij activiteiten die druk veroorzaken, bijvoorbeeld bij fietsen, autorijden, in de tuin werken of het beoefenen van sport.

Gerelateerde aandoeningen

Hebben Dupuytren en frozen shoulder met elkaar te maken?

De aandoeningen Dupuytren en frozen shoulder worden tegenwoordig met elkaar geassocieerd. Patiënten met een frozen shoulder hebben een ongeveer acht keer zo hoog risico om Dupuytren te krijgen. Omgekeerd hebben patiënten met de ziekte van Dupuytren een grote kans om ook een frozen shoulder te ontwikkelen.
Of er een verband is tussen frozen shoulder en de ziekte van Dupuytren is onderwerp van discussie.  
In de Verenigde Staten wordt frozen shoulder behandeld met collagenese. Hoe succesvol dit is, is onbekend.

Verloop van de ziekte

Wat is het verloop van de ziekte van Dupuytren?

Naar het verloop van de ziekte van Dupuytren wordt momenteel onderzoek gedaan door de universiteit van Oxford in samenwerking met het UMCG in Groningen. Eigenlijk is er nog niet zo veel bekend over het verloop; er zijn bovendien veel verschillen van persoon tot persoon.

Kan de ziekte ook vanzelf weer verminderen?

Ja, dat kan zeker. Dupuytren kan in de genen aanwezig zijn en uit zich dan meestal na welke vorm van trauma dan ook. Soms na een trauma aan de hand die het betreft, maar zelfs trauma elders aan het lichaam kan dit doen uitlokken.

Dupuytren is een soort littekenvorming. Er wordt namelijk bindweefsel afgezet, zoals je dat ook ziet na bijvoorbeeld een operatie. Die hoeveelheid litteken neemt de eerste drie maanden eerst toe, en daarna onder normale omstandigheden weer af. Zodat alleen de noodzakelijke hoeveelheid achterblijft om het weefsel bij elkaar te houden.

Mogelijk is dat de reden dat er bij sommige patiënten met Dupuytren regressie van afwijkingen wordt gezien. Er zijn drie studies in de literatuur waarbij dit geobserveerd is, vooral bij mensen met milde vormen van de ziekte. Chirurgen zullen de neiging hebben dit fenomeen te ontkennen, aangezien zij een subgroep van de totale Dupuytren-populatie zien met de meer ernstige vormen. Bij die patiënten treedt die regressie namelijk niet of minder vaak op. 

Forum

Is er een forum waar patiënten ervaringen kunnen uitwisselen?

Ja, er is een besloten praatgroep op Facebook. Deze Facebook-pagina staat los van de stichting Dupuytren Nederland.

Behandelcentra en effectiviteit van de behandelingen

Heeft u een lijst met behandelcentra per behandelmethode?

Als stichting hebben we niet de beschikking over een overzicht met behandelcentra en de toegepaste behandelmethodes. De meeste ziekenhuizen geven op hun websites wel informatie over de technieken die zij toepassen. 

Welke behandelmethode is het meest effectief?

Welke behandelmethode het meest effectief is, hangt volledig af van uw situatie en van uw ziektebeeld. Welke behandeling wanneer het beste plaats kan vinden, bepaalt u dan ook altijd in overleg met uw handchirurg.
Op onze website bieden we een zo uitgebreid mogelijk overzicht van alle behandelmethodes. De informatie over deze behandelmethodes kunt u gebruiken om het gesprek met de handchirurg zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wat is er bekend over de behandeling van Dupuytren met fysiotherapie?
Er zijn geen overtuigende bewijzen dat fysiotherapie preventief werkt. Wel weten we dat als je de cellen uit Dupuytren-weefsel in het lab in kweek brengt en laat uitgroeien tot ze een vliesje van cellen vormen, en je brengt hier rek op aan, dat de cellen zich gaan samentrekken. 
Daarom wordt het actief rekken afgeraden. Trauma kan Dupuytren immers aanwakkeren en zelfs massage, strekken en shockwave kan als een vorm van trauma gezien worden. 
In het postoperatieve traject is fysiotherapie daarentegen essentieel. 

Helpt acupunctuur?
Daar is geen onderzoek van bekend maar het doet vast wel iets. Een patiënt die daar baat bij heeft, moet het zeker doen.

 

cristian-newman-85107