Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy-verklaring kun je lezen welke persoonsgegevens er van jou worden verzameld en hoe de stichting Dupuytren Nederland daarmee omgaat. Er staat onder andere in waar en waarom ze worden opgeslagen. Ook kun je lezen welke rechten je hebt over deze gegevens en hoe je die rechten kunt gebruiken.

Soms wordt deze privacyverklaring gewijzigd, bijvoorbeeld omdat er wetten veranderen. Ik kan je aanraden om dit document regelmatig opnieuw te raadplegen.

Wie de gegevens verzamelt

Stichting Dupuytren Nederland is een onafhankelijke stichting die opkomt voor de belangen van patiënten met de ziekte van Dupuytren, Ledderhose of Peyronie. Om je goed van dienst te kunnen zijn, heeft de stichting soms persoonsgegevens van je nodig. De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking daarvan zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als je vragen hebt over je gegevens, neem dan contact op:

info@dupuytren-nederland.nl

Persoonsgegevens die de stichting Dupuytren Nederland verwerkt en met welk doel

Er kunnen op twee manieren gegevens van je worden verzameld.

  • Via het contactformulier: Je voor- en achternaam en e-mailadres en overige details die je naar eigen inzicht invult, worden verzonden naar de hosting provider. De stichting gebruikt deze alleen om contact met je te kunnen opnemen over wat je schrijft in je bericht en eventueel bij volgende contactmomenten.
  • Via het aanmeldformulier: Als je je aanmeldt als deelnemer van de stichting Dupuytren Nederland, worden je voor- en achternaam, e-mailadres en overige details die je naar eigen inzicht invult, opgeslagen in een beveiligd bestand bij mijn hosting provider en verstuurd via e-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen door geautomatiseerde verwerking van je gegevens door computersystemen.

Hoe lang de stichting Dupuytren Nederland je gegevens bewaart 

Wat je verstuurt via het contact- of aanmeldformulier, wordt als e-mail opgeslagen voor onbepaalde tijd.

Wat de stichting Dupuytren Nederland deelt met derden

De stichting Dupuytren Nederland verkoopt je gegevens niet aan derden. Als het nodig is, winnen we inhoudelijk advies in bij onze wetenschappelijke adviesraad. Dat doen we anoniem.

Welke rechten je hebt

  • Je kunt opvragen welke gegevens de stichting Dupuytren Nederland van je heeft opgeslagen
  • Je kunt je gegevens laten aanpassen
  • Je kunt je gegevens laten verwijderen
  • Je kunt een verzoek indienen om de gegevens die de stichting Dupuytren Nederland van je heeft in een digitaal bestand naar jou of iemand die jij uitkiest te sturen

Stuur hiervoor een e-mail naar info@dupuytren-nederland.nl.

Om aan je verzoek te kunnen voldoen, moeten we zeker weten dat we met jouzelf te maken heb. Daarom vraagt de stichting Dupuytren Nederland je om een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Maak op de kopie je pasfoto, de machineleesbare strook (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het paspoortnummer en je burgerservicenummer zwart, om je privacy te beschermen. De stichting Dupuytren Nederland zal zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken.

Waar je een klacht kunt indienen

Als je niet tevreden bent met de manier waarop de stichting Dupuytren Nederland met je gegevens omgaat, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe je gegevens beveiligd worden

De hosting van de website dupuytren-nederland.nl is in handen van Neostrada. Voor verzending van je gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding via SSL/TLS. Dit kun je zien aan het websiteadres dat begint met ‘https’ en het icoon van het hangslotje in de adresbalk.