Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy-verklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens er van u worden verzameld en hoe de stichting Dupuytren Nederland daarmee omgaat. Er staat onder andere in waar en waarom ze worden opgeslagen. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft over deze gegevens en hoe u die rechten kunt gebruiken.

Wie de gegevens verzamelt

Stichting Dupuytren Nederland is een onafhankelijke stichting die opkomt voor de belangen van patiënten met de ziekte van Dupuytren, Ledderhose of Peyronie. Om u goed van dienst te kunnen zijn, heeft de stichting soms persoonsgegevens van u nodig. De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking daarvan zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over uw gegevens, neem dan contact op:

info@dupuytren-nederland.nl

Persoonsgegevens die de stichting Dupuytren Nederland verwerkt en met welk doel

Er kunnen op twee manieren gegevens van u worden verzameld.

  • Bij het opnemen van contact via de e-mail: Uw e-mailadres en overige details die u naar eigen inzicht invult, worden verzonden naar de hosting provider en verstuurd per e-mail. De stichting gebruikt deze alleen om contact met u te kunnen opnemen over wat u schrijft in uw bericht en eventueel bij volgende contactmomenten.
  • Via het aanmeldformulier: Als u zich aanmeldt als deelnemer van de stichting Dupuytren Nederland, worden uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en overige details die u via het aanmeldformulier invult, opgeslagen in een beveiligd bestand bij mijn hosting provider en verstuurd via e-mail. We vragen u in het aanmeldformulier om ook de provincie en de geboortedatum in te vullen. Deze gegevens helpen de stichting om een betere doelgroepbepaling te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen door geautomatiseerde verwerking van uw gegevens door computersystemen.

Hoe lang de stichting Dupuytren Nederland uw gegevens bewaart 

De gegevens die u verstuurt via e-mail of het aanmeldformulier, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dat wil zeggen: uw gegevens als aangesloten deelnemer of uw informatieverzoeken aan de wetenschappelijke adviesraad worden gedurende de looptijd van de overeenkomst of het verzoek bewaard. Daarna geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Wat de stichting Dupuytren Nederland deelt met derden

De stichting Dupuytren Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Als het nodig is, winnen we inhoudelijk advies in bij onze wetenschappelijke adviesraad. Dat doen we anoniem.

Voor de hosting van onze website, het afgeven van een benodigde accountantsverklaring en het kunnen verzenden van onze nieuwsbrieven en verslagen van onze informatie-avonden, maken wij gebruik van een derde partij. Wij verstrekken uw gegevens slechts dan aan die derde partij, nadat zij onze verwerkersovereenkomst hebben ondertekend. In de verwerkersovereenkomst staan afspraken die de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgen.

Welke rechten u hebt

  • U kunt opvragen welke gegevens de stichting Dupuytren Nederland van u heeft opgeslagen;
  • U kunt uw gegevens laten aanpassen;
  • U kunt uw gegevens laten verwijderen;
  • U kunt een verzoek indienen om de gegevens die de stichting Dupuytren Nederland van u heeft in een digitaal bestand naar u of iemand die u uitkiest te sturen.

Stuur hiervoor een e-mail naar info@dupuytren-nederland.nl.

Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, moeten we zeker weten dat we met u te maken heb. Daarom vraagt de stichting Dupuytren Nederland u om een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak op de kopie uw pasfoto, de machineleesbare strook (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), het paspoortnummer en uw burgerservicenummer zwart, om uw privacy te beschermen. De stichting Dupuytren Nederland zal zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken.

Waar u een klacht kunt indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop de stichting Dupuytren Nederland met uw gegevens omgaat, kut u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe uw gegevens beveiligd worden

De hosting van de website dupuytren-nederland.nl is in handen van Neostrada. Voor verzending van uw gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding via SSL/TLS. Dit kun je zien aan het websiteadres dat begint met ‘https’ en het icoon van het hangslotje in de adresbalk.