Meer over de Stichting Dupuytren Nederland

Stichting Dupuytren Nederland is in het leven geroepen door een aantal patiënten met de ziekte van Dupuytren. Uit ervaring bleek het lastig goede en betrouwbare informatie over de aandoening te krijgen en doorverwijzing door huisartsen bleek niet altijd tijdig en adequaat. Behandeling door niet gespecialiseerde artsen gebeurt daarnaast niet altijd doeltreffend en leidt soms tot (ernstige) complicaties. Om die redenen hebben deze patiënten het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Dupuytren Nederland: Voor en Door Patiënten.

De stichtingsakte van de Stichting Dupuytren Nederland is in mei 2017 gepasseerd bij de notaris.
De Stichting Dupuytren Nederland is door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2018 aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)”.

De Stichting Dupuytren Nederland wordt ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad. De Adviesraad adviseert het bestuur van de Stichting over verbetering van ons informatiemateriaal, inclusief deze website. De Adviesraad adviseert ook over ondersteuning van onderzoeksactiviteiten en ondersteuning van patiënten.

Gegevens stichting

RSIN/fiscaal nummer: 857370364
Datum oprichting stichting: 10 maart 2017
Contactgegevens: info@dupuytren-nederland.nl

Folder

Download hier de folder over de stichting Dupuytren Nederland.