Herziening behandelrichtlijn ziekte van Dupuytren

Op verzoek van de stichting Dupuytren Nederland gaat de behandelrichtlijn Dupuytren herzien worden. De huidige richtlijn dateert uit 2012 en het is dus de hoogste tijd voor herziening: de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek moeten verwerkt worden!

Als patiëntenorganisatie wordt de stichting Dupuytren Nederland nauw betrokken bij de herziening. Twee bestuursleden nemen daarom deel in de werkgroep onder leiding van werkgroepvoorzitter Dr. M.A. Kemler, plastisch chirurg, NVPC, werkzaam in het Martini ziekenhuis te Groningen.

De werkgroep start in april 2020 en het hele proces duurt zo’n anderhalf jaar.

Van ons als patiëntenorganisatie wordt het volgende verwacht:

  • het voorbereiden en bijwonen van de werkgroepvergaderingen (5 vergaderingen van een dagdeel);
  • het kritisch lezen en bediscussiëren van bewijstabellen en conceptteksten;
  • het (mee)schrijven aan teksten voor de conceptrichtlijn.

Ook brengen we vanuit de stichting belangrijke informatie in, in de vorm van een knelpuntenanalyse. Een eerste versie daarvan hebben we gemaakt op basis van de vijf informatieavonden die de stichting Dupuytren Nederland in de afgelopen twee jaar organiseerde. Deze analyse gaan we in 2020 verder aanvullen. Hiervoor gaan we een onderzoek uitvoeren onder Dupuytren-patiënten (waarschijnlijk in samenwerking met UMC Groningen), zodat we nog beter en meer gedetailleerd zicht krijgen op knelpunten. We gaan er vanuit dat we eind 2020 de uitkomsten kunnen presenteren.