Deelname en financiering

Wij zijn een stichting voor en door patiënten. Onze Aangesloten Deelnemers zijn dus allen patiënten.
Wilt u ook deelnemen en financieel bijdragen aan het werk van de stichting? Met uw bijdrage kunnen we de kosten van de website, onderzoeksprojecten, publicaties en informatiebijeenkomsten blijven dragen en kunnen we het werk van de stichting voortzetten. U kunt zich hier aanmelden.
Uw bijdrage zien we graag tegemoet op bankrekening nummer NL58 RABO 0317 9525 95 ten name van stichting Dupuytren Nederland.

De stichting Dupuytren Nederland wordt geheel gevormd door onbetaalde vrijwilligers naast hun gewone werk. De stichting heeft geen kantoor of personeel. Heeft u belangstelling om u met ons in te zetten voor de stichting? Neem dan contact met ons op.

Daarnaast is het van belang dat wij ons laten adviseren door experts en deskundigen. De stichting werkt daarom met een wetenschappelijke adviesraad gevormd door onder andere artsen en hoogleraren die als expert gelden op het gebied van Dupuytren, Ledderhose en Peyronie. Indien u belangstelling heeft om zitting te nemen in de adviesraad, vragen wij u contact met ons op te nemen.

De stichting is geheel onafhankelijk: wij worden gefinancierd met giften en accepteren geen bijdragen van medische bedrijven, ziekenhuizen of de farmaceutische industrie. Deze instellingen of bedrijven met een commercieel belang bij de behandeling van de ziekte van Dupuytren kunnen daarom geen lid worden van de stichting Dupuytren Nederland.