Dupuytren bij vrouwen

Onderstaand artikel is een samenvatting van de blog van Charles Eaton MD. Lees hier de volledige Engelstalige versie.

Traditioneel wordt de ziekte van Dupuytren gezien als een pijnloze aandoening van kromstaande vingers die vooral voorkomt bij mannen. Maar dat beeld is niet helemaal juist. Dupuytren komt niet alleen veel voor bij vrouwen, maar de verschijnselen voor vrouwen kunnen ook wezenlijk anders zijn.

Hebben vrouwen minder vaak Dupuytren?

Over het algemeen wordt gesteld dat de ziekte van Dupuytren vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Bij mannen begint de ziekte vaak op jongere leeftijd. Maar de verhouding tussen mannen en vrouwen met kromstand verandert met de leeftijd. De meerderheid van de mensen onder de veertig jaar met de ziekte van Dupuytren zijn inderdaad mannen. Met de leeftijd verandert de verhouding echter en wordt gelijk (1:1) voor mensen van in de tachtig.

De traditionele verhouding tussen mannen en vrouwen is misleidend omdat in de meeste chirurgische statistieken alleen mensen met kromstand voorkomen. En dat is ongeveer 20% van de hele groep mensen met de ziekte van Dupuytren. Mensen met knobbeltjes maar zonder kromstand komen dus niet voor in deze statistieken. Er zijn geen betrouwbare gegevens over de verhouding tussen mannen en vrouwen mét knobbeltjes maar zonder kromstand. Daarom is er een vermoeden dat vrouwen in de statistieken ondervertegenwoordigd zijn.

Hormonen zorgen voor ander ziekteverloop bij vrouwen

Verschillende studies hebben gemeld dat vrouwen een grotere mate van kromstand hebben op het moment van behandeling. Bij ernstigere kromstand is de behandeling minder effectief en de recidief (kans dat de ziekte terugkeert) is groter.

Uit onderzoek blijkt ook dat de kromstand bij vrouwen langzamer vordert dan bij mannen. Het kan langer duren voordat jongere vrouwen kromstand krijgen. Dit wordt veroorzaakt oestrogeen. Oestrogeen vertraagt de kromstand, maar heeft geen effect op de groei van de knobbels in de handpalm. Pijnklachten en gevoeligheid naar aanleiding van Dupuytren komen echter meestal voor in de knobbeltjes en niet in de strengen die voor kromstand zorgen.

Doordat oestrogeen de vorming van strengen vertraagt, kan dit tegelijkertijd betekenen dat oestrogeen de periode van knobbelgerelateerde pijn en gevoeligheid verlengt.

Grotere kans op pijn en ontstekingen

Er is een groeiend aantal bewijzen dat vrouwen een groter risico lopen op pijn en ontsteking in de vroege stadia van de ziekte van Dupuytren, vóódat de kromstand optreedt. In vergelijking met mannen met de ziekte van Dupuytren hebben vrouwen met deze ziekte een grotere kans op een frozen shoulder. De zelfgerapporteerde invaliditeit bij Dupuytren is groter bij vrouwen dan bij mannen (gemeten aan de hand van de DASH-vragenlijst). Langdurige ontsteking en stijfheid (“flare-reactie”) na operatie aan Dupuytren komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Veel artsen richten zich bij de behandeling van de ziekte van Dupuytren vooral op de kromstand. Symptomen die niet te wijten zijn aan deze kromstand, zoals pijn, gevoeligheid en behendigheidsproblemen (schrijven, sport, muziek, typen), krijgen veel minder aandacht.

Dit is een samenvatting van een blog van Charles Eaton MD