Bestuur

Wie zijn wij?

De stichting Dupuytren Nederland is in 2017 opgericht. Het bestuur bestaat uit:

  • Henk Verweij (voorzitter)
  • Bhola Balgobind (penningmeester)
  • Bert Bergh (ledenadministratie)
  • Petra van der Veen
  • Joost Geise

Corrie Koene werkt mee als vrijwilliger en verzorgt de opmaak van folders en nieuwsbrieven.

Alle bestuursleden hebben zelf de ziekte van Dupuytren en/of ervaring met verschillende behandelingen ervoor.

Beloningsbeleid

Het werk voor de stichting Dupuytren Nederland gebeurt volledig door onbetaalde vrijwilligers. Ook de bestuurders van de stichting Dupuytren Nederland werken onbezoldigd. De stichting heeft geen kantoor of personeel. 

Ook actief bijdragen aan de stichting?

Heeft u belangstelling om u met ons in te zetten voor de stichting? We horen het graag via info@dupuytren-nederland.nl.