Behandelmogelijkheden voor de ziekte van Ledderhose

Er zijn vele verschillende behandelopties. Een aantal heeft hun meerwaarde al bewezen, andere opties zijn nog in de onderzoeksfase. Het is belangrijk te onderkennen dat de ziekte van Ledderhose zich verschillend kan presenteren. Een behandeling die voor de ene persoon heel geschikt is, kan voor de andere persoon minder geschikt zijn. Ook spelen er individuele voorkeuren van zowel arts als patiënt een rol.

De nadruk bij de behandeling van Ledderhose ligt op het verminderen van de verhardingen of knobbels, het verminderen van pijn en op het goed kunnen lopen.

In principe worden voor Ledderhose en de ziekte van Dupuytren dezelfde therapieën gebruikt. Echter: voeten moeten veel gewicht dragen en terwijl een patiënt misschien het gebruik van een geopereerde hand kan vermijden, is dit meestal veel lastiger bij een geopereerde voet.

Daarnaast komt kromstand vooral voor in de vingers. In de tenen kan kromstand optreden, maar dit is veel minder frequent. Mogelijke verklaring hiervoor is dat het gewicht en de voortdurende beweging van de voeten en tenen deze recht houden. Dit betekent dat therapie om tenen weer recht te zetten minder belangrijk is bij Ledderhose.

Conservatieve behandelmogelijkheden

Inlegzool en schoeisel

Zachte inlegzolen in schoenen hebben bewezen pijn te verminderen. Soms worden er in de zolen uitsparingen gesneden om de druk op de knobbels te verminderen.

Welk type schoenen het meest geschikt is, hangt waarschijnlijk af van de specifieke combinatie van voet en schoen.

Bestraling / radiotherapie

Bestraling lijkt met name zinvol in de beginfase van Ledderhose. Door bestraling kunnen zeer kleine knobbeltjes oplossen. In progressieve stadia met grote knobbels kan bestraling de knobbels verkleinen en pijn verlichten. Bestraling kan ook worden toegepast als chirurgie niet meer kan worden herhaald vanwege overmatig littekenweefsel.

In Nederland wordt bestraling niet vergoed door de zorgverzekeraars. Om bestraling in aanmerking te laten komen voor vergoeding, is een gerandomiseerde studie nodig waarbij de behandeling met radiotherapie wordt vergeleken met het natuurlijk beloop van deze aandoening. Om die reden is gestart met de LedRad-studie. In de LedRad-studie wordt onderzoek gedaan naar de behandeling van de ziekte van Ledderhose met radiotherapie. Lees hier meer over het onderzoek.

Injecties

Er worden weleens steroïde injecties gegeven. Voor sommige patiënten hebben deze injecties tot resultaat dat zowel de omvang van de knobbel als de pijn verminderen. Vaak zijn meerdere injecties nodig en zijn er peesrupturen beschreven na deze behandelingen. De waarde van steroïde injecties is door middel van onderzoek niet vastgesteld. Deze behandelopties wordt dan ook niet door de landelijk richtlijn ondersteund.

Collagenase injecties

Collagenase wordt gebruikt voor de behandeling van Dupuytren, hoewel deze behandeling ook bij Dupuytren niet in aanmerking komt voor vergoeding. Er wordt internationaal onderzoek uitgevoerd om te evalueren of deze behandeling ook kan worden gebruikt voor Ledderhose.

Operatieve behandelmogelijkheden

Selectieve fasciectomie

Bij deze ingreep worden zo veel mogelijk knobbels verwijderd. Idee erachter is dat als je zo veel mogelijk al het weefsel verwijderd, je de kans dat het terugkomt ook zo laag mogelijk maakt.

Een deel van de patiënten die fasciectomie hebben ondergaan meldden dat na de operatie nieuwe knobbels sneller groeiden, anderen waren juist tevreden met de resultaten.

Het herstel van de operatie is vergelijkbaar met het herstel na een operatie aan de hand (Dupuytren). Wel moet de voet meer gewicht dragen en wordt er door de zwaartekracht meer bloed naar de voet dan naar de hand getrokken. Bovendien moet de patiënt op krukken lopen.

Percutane naaldmethode

De percutane naaldmethode kan gebruikt worden als de tenen kromstand vertonen. Omdat dit niet vaak voorkomt en de problemen bij Ledderhose eerder ontstaan ​​vanwege de grootte van de knobbel en de ontsteking daarvan, wordt de naaldmethode zelden toegepast.