17 juni 2019: informatiebijeenkomst Arnhem

Stichting Dupuytren Nederland organiseert op maandag 17 juni 2019 een informatieavond over de ziekte van Dupuytren in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. 

Waarom een informatieavond?

Over de diagnose en de behandeling van de aandoening bestaat – onder andere bij huisartsen – nog wel eens verschil van inzicht. Soms wordt de aandoening niet herkend als zodanig, andere keren wordt er aangeraden om een behandeling uit te stellen, terwijl dat niet in alle gevallen de beste optie is. Om die reden is goede voorlichting aan patiënten met Dupuytren belangrijk.

Programma informatieavond

De informatieavond vindt plaats op maandag 17 juni, van 19.00-21.30 uur in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. De avond is gratis voor deelnemers van de stichting Dupuytren Nederland (inclusief familieleden en/of begeleiders). Aan niet-deelnemers vragen wij een onkostenvergoeding van EUR 15,00.

Verschillende nationaal en internationaal erkende specialisten vertellen over:

  • het ziektebeeld van Dupuytren 
  • de behandelmogelijkheden van de ziekte
  • de behandeling na een ingreep of operatie 
  • onderzoek naar Dupuytren en Ledderhose

Ook zal er volop gelegenheid zijn om vragen te stellen. 

Aanmelden

U kunt zich direct aanmelden voor de gratis informatiebijeenkomst via het formulier!

DSCF9526

Ik kom met ... personen

Bent u lid van de stichting Dupuytren Nederland?
JaNee -> Ik maak 15 euro over op bankrekening NL58 RABO 0317 9525 95 tnv Stichting Dupuytren Nederland